индекс 20.01.21.
https://satindalen.ru/catalog/odezhda-dlya-doma/khalat-zhenskiy-dyuma-225/
промокод